ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές προτάσεις, που αφορούν τόσο στη γενική εκπαίδευση, όσο και στην ειδική αγωγή.

Το υλικό θα αφορά ποικίλους τομείς, όπως η μάθηση, η μελέτη στο σπίτι, η χωροχρονική οργάνωση του παιδιού, η αυτονομία του, και πολλά άλλα.