ΠΑΙΔΙΑ

Τόσο η σωματική και γνωστική, όσο και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κάθε παιδιού είναι διαφορετική και περνάει από διαφορετικά στάδια. Σε κάθε ένα από αυτό, το παιδί αναπτύσσεται πολύπλευρα, και διαμορφώνει το χαρακτήρα του, τις συνήθειές του, τις νοητικές και γλωσσικές του ικανότητες, και πολλές δεξιότητες που θα το ακολουθούν στη ζωή του.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμα άρθρα και συμβουλές για όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Από την πρώτη ηλικία, μέχρι την εφηβεία, θα ασχοληθούμε με θέματα μαθησιακά, συναισθηματικά και αναπτυξιακά και θα δώσουμε απαντήσεις σε πολλούς προβληματισμούς.