ΓΟΝΕΙΣ

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα, τα μέλη του οποίου επικοινωνούν, τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και έχουν συγκεκριμένους ρόλους.
Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές.

Συχνά οι γονείς βρίσκονται απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό κατά την έκφραση των συναισθημάτων των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, όπως επίσης δεν υπάρχει βιβλίο οδηγιών για τη διαχείριση καταστάσεων.

Η συμβουλευτική γονέων έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε γονέα, προκειμένου να αναγνωρίσει προσωπικές δυσκολίες, έγνοιες, απορίες, τυφλά σημεία στη σχέση με το παιδί τους, να διευρύνει την οπτική τους και έτσι να του προσφέρει επιλογές διαχείρισης καταστάσεων που ο ίδιος δεν είχε σκεφτεί.